FAQ

Wat is mentoring?

Mentoring is de één-op-één-relatie tussen een mentor (volwassene) en een mentee (kind). De activiteiten die je als mentor gedurende het mentorschap onderneemt, helpen de kinderen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Jullie bepalen samen wat jullie gaan doen tijdens de uitstapjes. Deze zijn erop gericht om de kinderen steun en aandacht te geven en interesses te triggeren. Het mooie aan het mentorschap is dat jullie met z’n tweetjes ontdekken wat jullie sterkste kanten zijn.

 

Hoe word ik mentor?

Vooraf bezoek je onze informatiebijeenkomst en heb je een intakegesprek. Daarna volg je twee basistrainingen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en teken je een gedragscode en een mentorverklaring waarin afspraken zijn opgenomen. Uiteraard ben je in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Omdat wij de mentoren goed willen ondersteunen, organiseren wij diverse mentormeetings. Alhoewel je als mentor een vrijwilliger bent, is je inzet niet vrijblijvend en wordt je dus geacht voldoende tijd voor je mentee beschikbaar te hebben.

Wanneer ben ik geschikt als mentor?
Een mentor biedt een luisterend oor en is iemand om mee te praten. Een mentor geeft bovenal exclusieve aandacht, moedigt een kind aan om zijn/haar best te doen zonder druk, toont alternatieven en bespreekt mogelijke oplossingen. Een mentor is geïnteresseerd, benaderbaar, een goede luisteraar, positief, betrouwbaar, realistisch, tolerant, heeft veel doorzettingsvermogen en is betrokken en verantwoordelijk.

Een mentor is geen leraar, vervanger voor ouder, verzorger of hulverlener. Omdat een mentor neutraal is voelt een kind geen druk, maar juist motivatie en kan dat helpen om dingen weer in perspectief te zien. Culturele sensitiviteit en nieuwsgierigheid is een pré gezien de diverse (culturele) achtergronden van de mentees. Het is belangrijk dat je een actief netwerk hebt en creatief kunt omgaan met verschillende situaties.

Wat kost het mentorschap mij?

As je met je mentee op stap gaat, kan dit soms geld kosten. Dit hangt natuurlijk af  van wat jullie gaan doen. Het is aan jou als mentor om de kosten zo laag mogelijk te houden. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen die gratis zijn. Leer de wijk kennen van je mentee en plan een wandeling in zodat hij/zij je van alles kan laten zien en vertellen. Bezoek de bibliotheek of maak een gezellige wandeling of fietstocht. Om onze mentoren een handje te helpen, bieden wij ze elk jaar een korting aan voor de Rotterdampas. Hiermee kun je heel veel activiteiten ondernemen die gratis zijn of heel goedkoop, overigens niet alleen in Rotterdam. Deze pas kan je met een brief van onze organisatie aanvragen voor €40,00. Voor studenten die studeren en/of wonen in Rotterdam kost de pas €12,50. De kosten van het mentorprogramma houden wij verder zo laag mogelijk. De training en mentormeetings zijn voor de mentor kosteloos.

Welke kinderen kunnen meedoen?

Benefits for Kids is voor kinderen van 8 t/m 14 jaar uit Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Benefits for Girls is er voor meisjes van 12 t/m 16 jaar uit Rotterdam.
Mentoren010 is voor kinderen van 6 t/m 16 jaar met een verblijfsstatus.
En School’s cool, tot slot, is voor kinderen van 11 t/m 14 jaar die van het basis- naar het voortgezet onderwijs gaan.

Wat is het algemene profiel van de mentees?
 • Kinderen van 6 t/m 16 jaar, zowel jongens als meisjes (afhankelijk van het programma);
 • veelal woonachtig in wijken/gebieden met veel (sociale) achterstand;
 • die gemotiveerd zijn
 • en bij wie talentontwikkeling mogelijk is.
Welke kinderen kunnen jullie geen mentor bieden?

Helaas kunnen wij niet alle kinderen een mentor bieden. Zoals kinderen die niet te coachen zijn door een vrijwilliger als gevolg van bijvoorbeeld fysieke en/of geestelijke beperkingen met veel hulpverlening. Hetzelfde geldt voor kinderen die crimineel gedrag vertonen.

Op welke gebieden ontwikkelen de kinderen zich?

Met onze mentorprogramma’s willen we vooral dat de kinderen hun talenten gaan ontdekken. Bijkomende veranderingen en ontwikkelingen zien we vooral in het gedrag op school, thuis en in groepsverband. Voor kinderen betekent dit dat zij meer zelfvertrouwen krijgen, een beter beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is tijdens en na school en een uitbreiding van horizon en contacten.

De jeugdonderzoeker Jaap Noorda zegt: “Het mankeert de jongeren vooral aan vitamine R (van relaties).”

Waarop richt mentoring zich?
Met mentoring richten wij ons op talentontwikkeling. Een mentor kan een kind uit de bekende omgeving halen en kennis laten maken met nieuwe situaties en activiteiten. Zo wordt de horizon van kinderen verbreed en wakkeren we nieuwe interesses en talenten aan.

 

Hoe lang kan ik mentor zijn?

Een mentortraject bij Benefits for Kids en Mentoren010 duurt minimaal 1 jaar en bij Benefits for Girls ongeveer 8-9 maanden. Zodra je aan de slag gaat, onderneem je wekelijks of tweewekelijks leuke activiteiten met je mentee. Om al onze mentoren zoveel mogelijk te ondersteunen houden wij vier keer per jaar een mentormeeting. Hier kun je je ervaringen met ons en andere mentoren delen en uiteraard al je vragen stellen. Tegen het einde van het mentorschap wordt alles besproken en kun je beslissen of je doorgaat of stopt. Willen jij en je mentee lekker doorgaan omdat jullie het heel leuk hebben met elkaar? Dan moedigen wij dat alleen maar aan en helpen we dat uiteraard voort te zetten!

Kost het mij geld om mentor te worden?
Je bent als mentor verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis. Deze onlineaanvraag is kosteloos via BforYou.
Kan iedereen mentor worden voor Benefits for Girls?

Nee, we zoeken voor de meisjes van Benefits for Girls uitsluitend vrouwelijke mentoren in de leeftijd van 20-30 jaar. Het programma biedt een mentor die net iets ouder is en door eigen ervaringen uit de pubertijd en/of cultuur goed kan aansluiten bij de belevingswereld van de meisjes.

Wie melden de mentees aan?
Scholen, maatschappelijk werk en jeugdzorgorganisaties melden kinderen bij ons aan. Soms doen ook sportverenigingen en sociale organisaties dat, en ook ouders kunnen hun eigen kinderen aanmelden.

 

Op basis waarvan wordt een kind aangemeld?

De achtergronden van onze mentees zijn:

 • talentvol, maar zonder sociaal ondersteuningsnetwerk
 • opvallend gedrag (te druk, agressief, over-assertief, te passief)
 • vanuit een gezin met problemen (taalachterstand, huisvestingsproblemen, isolement, eenoudergezin, laag inkomen)
 • dragen verantwoordelijkheid voor het gezin of de familie (bijv. moet tolk zijn voor ouders)
 • beperkte leefwereld en toekomstbeeld (cultuurverschillen, maar ook geografisch, beroepsbeelden)
 • weinig sociale vaardigheden en/of sociale contacten
 • veelvuldig gepest op school
 • ontbreken van een mannelijk rolmodel
Wat voor resultaten kan ik als mentor behalen met een mentortraject?
De verschillen kunnen merkbaar zijn op sociaal, cultureel, emotioneel en academisch gebied:

 • een positiever zelfbeeld
 • meer zelfvertrouwen
 • betere schoolprestaties door inzet en motivatie
 • goede fysieke en emotionele ontwikkeling
 • sprake van het maken van bewuste keuzes
 • afglijden naar crimineel gedrag wordt voorkomen
 • horizon wordt verbreed
 • maatschappijbeeld wordt positiever
 • een actievere houding in hun directe woonomgeving
 • de sociale omgeving profiteert mee door o.a. kennis die de mentee meebrengt
Hoe weet ik of mentoring effectief is?
Het effect van mentoring is lastig te meten, maar het is wel degelijk zichtbaar door bovengenoemde resultaten. Wij doen van elk traject een onderzoek naar de ontwikkelingen op verschillende gebieden, die we kapitalen noemen, namelijk: sociaal, cultureel, emotioneel en academisch kapitaal. We vragen feedback aan mentee, ouders en verwijzers. In onderzoeken is bovendien informatie te vinden over het effect van mentoring: bijvoorbeeld het onderzoek van de Rijks Universiteit Groningen, uitgevoerd in opdracht van het Oranje Fonds en het onderzoek van Movisie “Meer dan een steuntje in de rug” uit 2009.

 

bfk-footer-logo                                 bfg-footer-logo .      

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!