B for You lenteborrel geslaagd!

 

Een groot succes, zo kunnen we onze Lenteborrel wel noemen. Het webinar op 25 maart is georganiseerd in samenwerking met NIVIT Events, vier studenten van de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam. Het was bedoeld om mensen kennis te laten maken met het mentorschap en onze mentorprogramma’s. Het resultaat was enkele enthousiaste aanmeldingen van potentiële mentoren.

Comedian Tim Hartog (zelf ook mentor en ambassadeur van B for You) was gastheer. Hij moedigde op uitbundige wijze mensen aan om mentor te worden van kinderen voor wie een beetje aandacht al een groot cadeau is. Zijn woorden werden onderstreept door een informatieve quiz over B for You.

 
 

 

Met een ontroerend verhaal maakte ambassadeur en oud mentor Ton Wesselink de doelstelling van het mentorschap glashelder: een rolmodel zijn voor kinderen, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en in de toekomst een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Seyda Kula deelde haar ervaringen als mentor en als nieuwe programmamedewerker van
B for You. Vanuit de praktijk kon zij toelichten hoe stichting B for You het mentorschap vormgeeft. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich voor.

Webinar terugkijken? Dat kan via ons YouTube-kanaal.