Grote opkomst themamiddag Benefits for Girls

Op woensdag 21 maart kwamen de mentees en mentoren van Benefits for Girls bij elkaar voor een gezamenlijke themamiddag. De middag vond plaats in het atrium van de Hogeschool Rotterdam aan het Museumpark. De opkomst was heel hoog.

In de loop van het jaar organiseren steeds drie studentes een themamiddag. Deze keer ging het over Vriendschappen en Relaties. Aan het begin van de middag maakten de mentoren en mentees samen een mindmap over het thema. Daarna werden de aanwezigen opgesplitst in drie groepjes, die in willekeurige volgorde drie workshops volgden.

Vertrouwen

Aan het begin van de workshop met het thema Vertrouwen ging iedereen op een stoel staan. Omdat er steeds een stoel werd weggehaald, moest iedereen een plekje zoeken bij iemand anders op de stoel, zonder de grond te raken. Dit ging zo door tot er weinig stoelen meer stonden en er deelnemers begonnen te vallen. Ben je nog welkom op een volle stoel? Durf je de oversteek te maken? Een kwestie van vriendschap en vertrouwen!

Contact maken

Iedere deelnemer aan de workshop Contact maken kreeg een blaadje met enkele stellingen. Deze stellingen gingen bijvoorbeeld over de (gezins)situatie van de deelnemers. Het was de bedoeling om binnen de groep te zoeken naar personen op wie de stelling van toepassing kon zijn. Hiervoor moest je dus andere mensen aanspreken en gericht persoonlijke vragen stellen. Met andere woorden: echt contact maken.

Vriendschap afsluiten

Door het spel ‘over de streep’ te spelen, met stellingen over het afsluiten van vriendschappen, leerden de deelnemers te praten over hun ervaringen hiermee. En dat was waar deze workshop over ging: het op een goede manier beëindigen van vriendschappen.

Complimenten

In de gezamenlijke eindactiviteit stond de vriendschap tussen mentee en mentor centraal. Iedereen gaf elkaar een compliment om deze vriendschap te benadrukken.