Onderzoek oudertevredenheid

Studente Yelda van Hogeschool Inholland heeft haar 2e jaarstage besteed aan het opzetten van een onderzoek over hoe tevreden de ouders zijn over het mentortraject en B for You. Yelda kon zich goed inleven in dit onderzoek omdat zij een jaar geleden zelf ook mentor is geweest bij Mentoren010. Tot nu toe heeft zij 15 ouders telefonisch (ivm corona) gesproken.

Alvast een paar resultaten tot nu toe: van de ouders vindt 80% dat er door de mentor vooruitgang in de ontwikkeling van hun kind te zien is. Bij degenen waar dat minder te zien is, geven ouders aan dat door corona er minder contact is geweest met de mentor. Zij hebben hier wel begrip voor.

Bij de vraag waar de mentor goed voor was kwamen o.a. de volgende antwoorden:
“Mijn kind leert om te gaan met anderen en hoe zij zich moet gedragen. En ze doen leuke dingen.”
”Mijn kind leert de nederlandse cultuur kennen. De mentor praat veel met haar, legt veel uit en probeert veel uit. Als het niet lukt, proberen ze het tot het wel lukt.”

Op de vraag of B for You het programma goed geregeld heeft, antwoordt 93,3 % met Ja.
Ook hier speelt corona een rol als ouders minder positief waren. Uiteraard hebben we met deze ouders contact opgenomen om te kijken wat we kunnen verbeteren.

We zijn blij met de voorlopige uitslagen van dit onderzoek en gaan het onderzoek het komend jaar vervolgen.