Thuismentoren​ School’s cool

Als thuismentor speel je een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind dat zich voorbereidt op het voortgezet onderwijs. Je gaat elke week een uurtje langs bij een leerling en helpt hem of haar met schoolzaken, zoals huiswerk plannen en woordjes leren. Je verplaatst je in de leefwereld van een kind en geeft positieve aandacht. Je betrekt ook de ouders bij de school. Je hebt in elk geval bij de start van de match contact met de school. En als de ouders dat willen, overleg je met school en ga je zo nodig mee naar een ouderavond.
Op jouw beurt krijg jij de kans om ook buiten je eigen wereld te stappen en meer te leren! Zo stimuleer je elkaar en bouw je een sterke band op!

Wat je moet weten als mentor

Een mentor speelt een belangrijke rol in het leven van een kind en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Een kind kan nu eenmaal niet aan een ieder worden toevertrouwd. Daarom begin je altijd met het bijwonen van een informatiebijeenkomst en daarna een intakegesprek, waarin jij je motivatie uit kunt spreken en wij een duidelijk beeld van je kunnen krijgen. Ga je over op het mentorschap? Dan volg je eerst een training, dien je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in en onderteken je een gedragscode.

Aan de slag als mentor

Als aan alle voorwaarden is voldaan, gaan wij op zoek naar een leerling die goed bij je past. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen mentor, mentee, ouder(s), een medewerker van B for You en eventueel de verwijzer. Dit is altijd een spannend, maar leuk moment. Als er een klik is van beide kanten, kunnen jullie vanaf daar zelf alles gaan inplannen en kan het mentorschap starten! Uiteraard zorgen wij ervoor dat we goed bereikbaar zijn en voldoende momenten aanbieden om je te blijven ondersteunen.

 

bfk-footer-logo                                 bfg-footer-logo .      

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!