Over School’s cool

​Het mentorprogramma School’s cool helpt leerlingen een goede start te maken in het voortgezet onderwijs. Het programma wordt ingezet voor leerlingen uit groep 7/8 van het basisonderwijs of de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Mentoren geven op vrijwillige basis extra steun aan deze scholieren. B for You voert dit mentorprogramma uit in Rotterdam en Schiedam.

Ons doel
We willen dat leerlingen hun schoolcarrière goed doorlopen en meer kans hebben op betere leerresultaten. En we denken dat te bereiken door leerlingen een thuismentor te bieden met wie hij of zij een goede leeromgeving kan creëren. Maar misschien nog wel het belangrijkste is dat het kind goed in zijn of haar vel komt te zitten. En dat heeft dan weer een positieve invloed op de schoolresultaten.

Het mentorprogramma
School’s cool is een programma van minimaal een jaar. De mentor en de leerling werken wekelijks één à anderhalf uur samen aan de gestelde doelen. De begeleiding vindt in principe bij de leerling thuis plaats, maar kan ook afwisselend ergens anders plaatsvinden, bijvoorbeeld in een bibliotheek of andere rustige leeromgeving. Zelfs een combinatie met online-ondersteuning is een optie. Daarnaast is er de mogelijkheid om samen af en toe een activiteit te doen, bijvoorbeeld in de schoolvakanties.

De focuspunten van dit programma zijn:

 • schoolprestaties verbeteren door:
  – leren plannen van huiswerk,
  – verbetering van de concentratie,
  – lezen en/of taalbegrip verbeteren,
  – leren efficiënt te leren;
  – het creëren van een goede leeromgeving voor de leerling;
 • het algeheel welzijn van het kind verbeteren;
 • bieden van toekomstperspectief door ontdekken van talenten en hobby’s en door beroepsoriëntatie.

Het gaat dus niet primair om huiswerkbegeleiding.

 

bfk-footer-logo                                 bfg-footer-logo .      

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!