Voor Verwijzers

Ben je werkzaam als schoolmaatschappelijk werker, gezinscoach of leerkracht, dan heb je regelmatig contact met kinderen die meer begeleiding nodig hebben in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Als professional weet jij wat goed zou kunnen werken voor een kind om zich te kunnen ontplooien. Help mee door een kind aan te melden voor ons mentorprogramma School’s cool. Wij gaan een stapje verder dan huiswerkbegeleiding, wij richten ons op het welbevinden van de leerling!

Wat je moet weten

Als leerkracht of medewerker heb je regelmatig contact met kinderen en weet je wat er speelt. Misschien heeft een kind extra aandacht nodig of worden er problemen voorzien met de overgang naar het voorgezet onderwijs. Je speelt dus een belangrijke rol als verwijzer. Het enige dat wij van een school/verwijzer vragen, is een vaste contactpersoon om goed contact te blijven houden gedurende het traject. Het resultaat van een goed mentorschap is al snel duidelijk.

Citaat van een leerkracht uit het tevredenheidsonderzoek:
“Een kind dat lekkerder in zijn vel zit, heeft meer zin in school, kijkt op een positievere manier om zich heen, scoort hoger, heeft meer vriendjes, gedraagt zich beter, vergt minder aandacht, zorgt voor meer rust en verhoogt de eindresultaten van de school.”

Denk je erover om een kind op te geven voor een van onze mentorprogramma’s? Zijn er nog andere dingen die je ons wilt vragen of is er nog iets ander dat je graag wilt weten? Aarzel niet en neem contact met ons op, wij beantwoorden graag  je vragen!

 

bfk-footer-logo                                 bfg-footer-logo .      

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!