Veelgestelde vragen

Wat is mentoring?

Mentoring is de een-op-een-relatie tussen een mentor (volwassene) en een mentee (kind). De activiteiten die de mentorkoppels ondernemen, helpen de kinderen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Mentor en mentee bepalen samen wat zij gaan doen tijdens de uitstapjes. Deze zijn erop gericht om de kinderen steun en aandacht te geven en interesses te triggeren. Het mooie aan het mentorschap is dat mentee en mentor allebei ontdekken wat hun sterke kanten zijn.

 

Hoe word ik mentor?

Vooraf bezoek je onze informatiebijeenkomst en heb je een intakegesprek. Daarna volg je de basistraining in twee delen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en teken je een gedragscode en een mentorverklaring waarin afspraken zijn opgenomen. Uiteraard ben je in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Omdat wij de mentoren goed willen ondersteunen, organiseren we diverse mentormeetings gedurende het jaar. 

Wanneer ben ik geschikt als mentor?

Als mentor biedt je een luisterend oor en exclusieve aandacht. Je bent geïnteresseerd, benaderbaar,  betrouwbaar en tolerant. Ook heb je doorzettingsvermogen en ben je betrokken en verantwoordelijk.

Je bent geen leraar, vervanger voor ouder, verzorger of hulverlener. Maar je moedigt een kind zonder druk aan om zijn/haar best te doen en je laat zien hoe dingen soms anders kunnen. Als je culturele sensitiviteit hebt en nieuwsgierig bent is dat een pré vanwege de diverse (culturele) achtergronden van de mentees. Het is belangrijk dat je een actief netwerk hebt en creatief kunt omgaan met verschillende situaties.

Kost het mij geld om mentor te worden?

Je bent als mentor verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis. Deze onlineaanvraag is kosteloos via BforYou.

Als je met je mentee op stap gaat, kan dit soms geld kosten. Dit hangt natuurlijk af  van wat jullie gaan doen. Het is aan jou als mentor om de kosten zo laag mogelijk te houden. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen die gratis zijn. Leer de wijk kennen van je mentee en plan een wandeling in zodat hij/zij je van alles kan laten zien en vertellen. Bezoek de bibliotheek of maak een gezellige fietstocht.

Om onze mentoren een handje te helpen, kun je bij ons een budget van € 60,00 per halfjaar aanvragen om activiteiten met je mentee te ondernemen. Maak hiervan gelijk gebruik om je mentee te leren omgaan met geld en bepaal samen waar je het geld aan besteedt. 

Daarnaast zou je de Rotterdampas kunnen aanschaffen. Als je een deze hebt, zijn veel activiteiten goedkoper en soms zelfs gratis! Kijk op www.rotterdampas.nl voor alle acties, voorwaarden en voor het kopen van de pas.

De kosten van het mentorprogramma houden wij verder zo laag mogelijk. De training en mentormeetings zijn kosteloos.

Welke kinderen kunnen meedoen?

Benefits for Kids is voor kinderen van 8 t/m 14 jaar uit Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Benefits for Girls is er voor meisjes van 12 t/m 16 jaar uit Rotterdam.
Mentoren010 is voor kinderen van 6 t/m 16 jaar met een verblijfsstatus.

Wat is het algemene profiel van de mentees?
 • Kinderen van 6 t/m 16 jaar, zowel jongens als meisjes (afhankelijk van het programma);
 • veelal woonachtig in wijken/gebieden met veel (sociale) achterstand;
 • die gemotiveerd zijn
 • en bij wie talentontwikkeling mogelijk is.
Welke kinderen kunnen jullie geen mentor bieden?

Helaas kunnen we niet alle kinderen een mentor bieden. Zoals kinderen met veel hulpverlening die niet te coachen zijn door een vrijwilliger als gevolg van bijvoorbeeld fysieke en/of geestelijke beperkingen. Hetzelfde geldt voor kinderen die crimineel gedrag vertonen.

Op welke gebieden ontwikkelen de kinderen zich?

Met de inzet van mentoren in onze mentorprogramma’s willen we vooral dat de kinderen hun talenten gaan ontdekken. Voor kinderen betekent dit dat zij meer zelfvertrouwen krijgen, een beter beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is tijdens en na school en een uitbreiding van horizon en contacten. Bijkomende veranderingen en ontwikkelingen zien we vooral in het gedrag op school, thuis en in groepsverband. 

De jeugdonderzoeker Jaap Noorda zegt: “Het mankeert de jongeren vooral aan vitamine R (van relaties).”

Waarop richt mentoring zich?

Mentoring richt zich in de eerste plaats op talentontwikkeling. Een mentor kan een kind uit de bekende omgeving halen en kennis laten maken met nieuwe situaties en activiteiten. Zo wordt de horizon van kinderen verbreed en wakkeren we nieuwe interesses en talenten aan.

 

Hoe lang kan ik mentor zijn?

Een mentortraject bij Benefits for Kids, Mentoren010 en School’s cool duurt minimaal één jaar en bij Benefits for Girls ongeveer 8-9 maanden. Zodra je aan de slag gaat, onderneem je wekelijks of tweewekelijks leuke activiteiten met je mentee. Tegen het einde van het mentorschap wordt alles besproken en kun je beslissen of je doorgaat of stopt. Willen jij en je mentee lekker doorgaan omdat jullie het heel leuk hebben met elkaar? Dan moedigen wij dat alleen maar aan en helpen we uiteraard dat voort te zetten!

Kan iedereen mentor worden voor Benefits for Girls?

Nee, we zoeken voor Benefits for Girls uitsluitend vrouwelijke mentoren in de leeftijd van 20-30 jaar. Het programma biedt het meisje een mentor die net iets ouder is en door eigen ervaringen uit de pubertijd en/of cultuur goed kan aansluiten bij de belevingswereld van de meisjes.

Wie melden de mentees aan?
Scholen, maatschappelijk werk en jeugdzorgorganisaties melden kinderen bij ons aan. Soms doen ook sportverenigingen en sociale organisaties dat, en ook ouders kunnen hun eigen kinderen aanmelden.

 

Op basis waarvan wordt een kind aangemeld?

De achtergronden van onze mentees zijn:

 • talentvol, maar zonder sociaal ondersteuningsnetwerk
 • opvallend gedrag (te druk, agressief, over-assertief, te passief)
 • vanuit een gezin met problemen (taalachterstand, huisvestingsproblemen, isolement, eenoudergezin, laag inkomen)
 • dragen verantwoordelijkheid voor het gezin of de familie (moet bijvoorbeeld tolk zijn voor ouders)
 • beperkte leefwereld en toekomstbeeld (cultuurverschillen, maar ook geografisch, beroepsbeelden)
 • weinig sociale vaardigheden en/of sociale contacten
 • veelvuldig gepest op school
 • ontbreken van een mannelijk rolmodel
Wat voor resultaten kan ik als mentor behalen met een mentortraject?
De verschillen kunnen merkbaar zijn op sociaal, cultureel, emotioneel en academisch gebied:

 • een positiever zelfbeeld
 • meer zelfvertrouwen
 • betere schoolprestaties door inzet en motivatie
 • goede fysieke en emotionele ontwikkeling
 • sprake van het maken van bewuste keuzes
 • afglijden naar crimineel gedrag wordt voorkomen
 • horizon wordt verbreed
 • maatschappijbeeld wordt positiever
 • een actievere houding in hun directe woonomgeving
 • de sociale omgeving profiteert mee door o.a. kennis die de mentee meebrengt
Hoe weet ik of mentoring effectief is?

Het effect van mentoring is lastig te meten, maar het is wel degelijk zichtbaar door de resultaten genoemd in het antwoord op de vorige vraag. Wij doen van elk traject een onderzoek naar de ontwikkelingen op verschillende gebieden, die we kapitalen noemen, namelijk: sociaal, cultureel, emotioneel en academisch kapitaal. We vragen feedback aan mentor, ouders en verwijzers. In onderzoeken is bovendien informatie te vinden over het effect van mentoring: bijvoorbeeld het onderzoek van de Rijks Universiteit Groningen, uitgevoerd in opdracht van het Oranje Fonds en het onderzoek van Movisie “Meer dan een steuntje in de rug” uit 2009.

 

bfk-footer-logo           bfg-footer-logo           

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!