Over Benefits for Girls

Benefits for Girls is een mentorprogramma dat jonge meiden (12 t/m 16 jaar) aan een vrouwelijke mentor (20-30 jaar) koppelt om samen wekelijks of tweewekelijks een activiteit te ondernemen. Het liefst bieden wij mentoren aan die net iets ouder zijn dan de mentee, zodat ze qua ervaringen uit de pubertijd en cultuur niet te ver uit elkaar liggen. Mentoren kunnen ook 2e_ of 3e_jaars studenten uit de sociale en pedagogiek-opleidingen zijn.

Talentontwikkeling

Door de activiteiten die de koppels ondernemen, maakt de mentee kennis met andere plekken, nieuwe situaties en mensen en onderzoeken ze samen waar ze zich zou kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel, cultureel en academisch gebied. Naast het feit dat talenten, interesses en sociale ontwikkeling worden gestimuleerd, hebben de meiden het ook altijd ontzettend leuk en gezellig met hun mentoren!

Ons doel

We willen bereiken dat deze jonge meiden in een relatief korte tijd sterker in hun schoenen komen te staan en zich weten te ontwikkelen op het gebied van scholing, gezondheid, cultuur en relaties. Ze kan goed praten met haar mentor en voelt dat ze iemand naast zich heeft staan die haar begrijpt en altijd het beste met haar voor heeft. Zo kan de mentor het meisje activeren en haar geestelijk welzijn bevorderen.

Het mentorprogramma

Benefits for Girls is een project van minimaal negen maanden, waarbij er aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van het meisje, zodat zij zich kan openstellen voor haar mentor, en ze ook nog eens samen nieuwe aspecten van het leven kunnen ontdekken! Belangrijk is: ontwikkelen van zelfvertrouwen, van talenten en het leren aangaan van vriendschappen en relaties. Naast de individuele begeleiding zijn er groepsactiviteiten die rondom vijf thema’s zijn opgebouwd: Blik op de toekomst, Vriendschap en relaties, Cultuur en ik, Voeding en beweging en Kunst en cultuur.

Elk traject heeft zes focuspunten die centraal staan in de ontwikkeling van het meisje:

1. De mentor biedt een luisterend oor.
2. Het vergroten en stimuleren van de zelfredzaamheid.
3. Ondersteuning door de mentor bij het kunnen maken van eigen keuzes.
4. Vergroten van het sociaal netwerk.
5. Vergroten van het zelfvertrouwen.
6. Bevorderen van de (geestelijke) gezondheid.

 

Benefits for Girls is altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken, vrouwelijke mentoren, die willen meehelpen aan het motiveren van meiden en aan het creëren van kansen voor hen!

 

bfk-footer-logo           bfg-footer-logo           

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!