Voor Verwijzers

Ben je werkzaam als schoolmaatschappelijk werker, leerkracht, in een wijkteam, in een vereniging of iets soortgelijks, dan heb je regelmatig contact met kinderen die meer aandacht nodig hebben. Als professional weet jij wat goed zou kunnen werken voor een kind om zich te kunnen ontplooien. Help mee door een kind in de leeftijd tussen de 8 en 14 jaar aan te melden voor ons mentorprogramma Benefits for Kids. Wij gaan een stapje verder dan een maatjesprogramma, wij richten ons op talentontwikkeling!

Wat je moet weten

Als leerkracht of medewerker heb je regelmatig contact met kinderen en weet je wat er speelt. Misschien heeft een kind extra aandacht nodig of zijn er problemen met de overgang naar het voorgezet onderwijs. Je speelt dus een belangrijke rol als verwijzer. Het enige dat van een school/verwijzer gevraagd wordt, is een vaste contactpersoon om goed contact gedurende het traject te blijven houden. Het resultaat van een goed mentorschap is al snel duidelijk. Citaat van een leerkracht uit het tevredenheidsonderzoek:
Een kind dat lekkerder in zijn vel zit, heeft meer zin in school, kijkt op een positievere manier om zich heen, scoort hoger, heeft meer vriendjes, gedraagt zich beter, vergt minder aandacht, zorgt voor meer rust en verhoogt de eindresultaten van de school.”

Denk je erover om een kind op te geven voor een van onze mentorprogramma’s? Zijn er nog andere dingen die je ons wilt vragen of is er nog iets ander dat je graag wilt weten? Aarzel niet en neem contact met ons op, wij beantwoorden graag  je vragen!

 

bfk-footer-logo           bfg-footer-logo           

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!