Mentoren010
Gezinnen, met name de kinderen, en alleenstaande minderjarige asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben het vaak moeilijk om te integreren in de Rotterdamse samenleving. En jij hebt de mogelijkheid om ze hiermee te helpen! Het levert ook de mentor inzicht op in een andere leefwereld, buiten de eigen leef- en werkomgeving en natuurlijk voldoening! Je ziet en ervaart dat jouw mentee stappen vooruit maakt in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

Wat moet je weten als mentor?

Je bent beschikbaar voor minimaal één jaar om eens per twee weken met de mentee op stap of aan de slag te gaan. Het is een verantwoordelijke taak. Je kan immers een kwetsbaar meisje of jongen niet aan iedereen toevertrouwen, daarom krijgt iedere potentiële mentor een intakegesprek. Daarna volg je een training en dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in.

Aan de slag als mentor

Als er aan alle voorwaarden is voldaan, gaan we op zoek naar een mentee die goed bij je past. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen mentor, mentee, ouder(s), een medewerker van Mentoren010 en eventueel de verwijzer. Dit is altijd een spannend, maar ontzettend leuk moment. Als er een klik is van beide kanten, kunnen jullie vanaf daar zelf alles gaan inplannen en kan het mentorschap starten! Uiteraard zorgen wij ervoor dat we voldoende mentormeetings aanbieden om alle mentoren te blijven ondersteunen.

Lijkt dit je wat en wil je aan de slag? Meld je nu aan middels onderstaand aanmeldformulier.

 

bfk-footer-logo           bfg-footer-logo           

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!