Mentoren voor Kids
Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten. Als mentor krijg je de kans een kind te stimuleren om zijn/haar horizon te verbreden. Zo kun je net dat duwtje in de rug geven waardoor talenten worden ontdekt of geprikkeld. Op jouw beurt krijg jij de kans om ook buiten je eigen wereld te stappen en meer te leren! Zo stimuleer je elkaar en bouw je een sterke band op!

Wat je moet weten als mentor

Een mentor speelt een belangrijke rol in het leven van een kind en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Een kind kan nu eenmaal niet aan een ieder worden toevertrouwd. Daarom begin je altijd met een intakegesprek, waarin jij je motivatie uit kunt spreken en wij een duidelijk beeld van je kunnen krijgen. Ga je over op het mentorschap? Dan volg je eerst een training en dien je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in en je ondertekent een gedragscode.

Aan de slag als mentor

Als er aan alle voorwaarden is voldaan, gaan wij op zoek naar een mentee die goed bij je past. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen mentor, mentee, ouder(s), een medewerker van Benefits for Kids en eventueel de verwijzer. Dit is altijd een spannend, maar leuk moment. Als er een klik is van beide kanten, kunnen jullie vanaf daar zelf alles gaan inplannen en kan het mentorschap starten! Uiteraard zorgen wij ervoor dat we voldoende mentormeetings aanbieden om alle mentoren te blijven ondersteunen.

 

bfk-footer-logo           bfg-footer-logo           

 

Wij willen dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, hun plekje vinden in de maatschappij en plezier hebben in het leren van nieuwe dingen. Daarom zien wij het als ons ideaal, en morele en sociale plicht, om hieraan een steentje bij te dragen. Kinderen zijn onze toekomstige uitvinders, trendsetters, en deskundigen. Dat is toch iets waar jij je ook voor wilt inzetten!