Samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Mentoren op Zuid en B for You 

 

Stichting Studentmentoren Rotterdam met haar programma Mentoren op Zuid (MoZ) en Stichting B for You werken al enkele jaren samen. Nadat we elkaar in de afgelopen jaren hebben leren kennen, wordt nu een mooie stap gezet om meer uit de relatie te halen en de samenwerking uit te breiden. 

 

De stichtingen zijn allebei actief voor kinderen en jongeren in Rotterdam, met als doel het welzijn en de talentontwikkeling van de jeugd te ondersteunen door de inzet van mentoren. Ook de competenties van de mentoren zelf worden hierdoor vergroot. Bovendien ontstaan mooie verbindingen in de stad.
Beide organisaties hebben verder gemeen dat zij worden gefinancierd uit publieke middelen, fondsen en sponsoring door bedrijven. 

De focus van de samenwerking ligt op: 

  • Het bevorderen van de doorstroom van studentmentoren van MoZ  naar de langere trajecten van B for You, zodat zij hun vaardigheden als mentor/coach verder kunnen ontwikkelen. 
  • Kennisdeling, gericht op kwaliteitsversterking van programma’s, zoals het uitwisselen van informatie over de werkwijzen en materialen van beide stichtingen. 

 

info@stichtingbforyou.nl 

mentorenopzuid@hr.nl