Wil jouw mentee een workshop Free-Running?

Een van onze mentoren, Michel van der Sanden, heeft het idee om een paar knullen en meiden bij elkaar te brengen voor een workshop Free-Runnen. Zijn mentee is erg enthousiast over de sport en zou graag eens les krijgen van een professional. Oproep van Michel:...

Onderzoek door Panteia

Het onderzoek impactmeting mentoring Benefits for Kids door onderzoeksbureau Panteia is inmiddels in volle gang! Panteia gaat mentees, mentoren, verwijzers, gemeente en bedrijfsleven de komende periode interviewen. Het doel van dit onderzoek is drieledig, namelijk:...