Groen Links dient amendement in

AMENDEMENT TALENTONTWIKKELING EN ZELFREDZAAMHEID DOOR MENTORING De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op donderdag 11 november 2010 ter bespreking van de begroting 2011 van de gemeente Rotterdam; Besluit: De begroting van de baten en lasten voor het...